Ordynator
Oddział Neurochirurgii
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Adres: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 10
tel. (012) 6308 205