Ordynator
Oddział Neurochirurgii
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE
Adres: ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
tel. 91 43 29 559