Koordynator Oddziału Neurochirurgii
Wielospecjalistyczny Szpital
Adres: Puszczykowo k/Poznania, ul. Kraszewskiego 11
tel. 61/ 89-84-190