Oddział Neurochirurgii
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Adres: al. W. Witosa 26, 45-418 Opole
tel. (0-77) 45 20 724