Kierownik Kliniki Neurochirurgii
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Adres: ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa
tel. (22) 508 17 20