Ordynator
Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Szpital Wojewódzki nr 2
Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
tel. (17) 86-64-552