Ordynator Oddziału Neurochirurgii
Szpital Wojewódzki
Adres: ul. Wieniecka 43, Włocławek
tel. 054-4131870