Ordynator
Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny
Szpitala Wojewódzkiego
Adres: ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. 89 53 86 246