Klinika Neurochirurgii
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Centralny Szpital Kliniczny MON
Adres: Warszawa, Ul Szaserów 128
tel. (022) 810 47 91; (022) 681-64-27