Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
Uniwersytet Medyczny
Łódź Szpital Kliniczny WAM
Adres: ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
tel. 633-30-01