Ordynator
Oddział Neurochirurgii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Adres: ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
tel. (76) 72-11-939 – sekretariat