DROGIE KOLEŻANKI, DRODZY KOLEDZY!

Już wkrótce, jesienią tego roku Rzeszów stanie się na kilka dni stolicą Polskiej Neurochirurgii. Rzeszów już od wielu lat figuruje na mapie Polski jako stolica innowacji i miasto szerokich perspektyw. Będąc centrum naukowym, akademickim i kulturalnym południowo-wschodniej Polski, Rzeszów oferuje doskonały grunt dla rozwoju tak wymagającej technicznie dyscypliny, jaką jest nowoczesna neurochirurgia. Pragniemy dać temu wyraz, gromadząc i dając głos najwybitniejszym osobowościom i zespołom polskiej i światowej medycyny, którzy od 20 do 23 września 2023 będą nas umacniać w przekonaniu, że neurochirurgia pozostaje dyscypliną pełną nowych i owocnych idei. Tu w Rzeszowie – stolicy innowacji, neurochirurgia i neurochirurdzy powinni czuć się jak u siebie w domu.

Rzeszów jest również stolicą Województwa Podkarpackiego. Województwa, które deklaruje się jako przestrzeń otwarta. Wyraża się to również w programie nadchodzącego zjazdu, otwartego na pełne bogactwo neurochirurgii jako dyscypliny o wyjątkowej różnorodności. Program ten obejmuje obszerne spektrum tematów wiodących, włączając zagadnienia neuroonkologiczne (taktyka postępowania w glejakach wysokozróżnicowanych, guzach okołosiodłowych, guzach śródrdzeniowych oraz stereoradiochirurgia guzów mózgu), neurowaskularne (niepęknięte tętniaki przedniej części koła tętniczego podstawy mózgu, tętniaki układu kręgowo-podstawnego, malformacje naczyniowe nad- i podnamiotowe) oraz dotyczące neurochirurgii kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa odcinka szyjnego kręgosłupa i małoinwazyjne techniki chirurgiczne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa). Nowego ducha z rosnącym znaczeniem zabiegów małoinwazyjnych wyrażać ma ujęcie w tematyce zjazdu technik endoskopowych w neurochirurgii i chirurgii podstawy czaszki; zgodnie zaś z tradycją Zjazdów PTNCh kluczowe momenty naszego spotkania poświęcone będą neurochirurgii dziecięcej oraz neurochirurgii czynnościowej. Doświadczenie mistrzów i entuzjazm adeptów scalać ma, jak co roku sesja młodych neurochirurgów. Przestrzeń na dyskusję zapewniają tematy kontrowersyjne, takie jak miejsce odbarczenia kostno-oponowego we współczesnej neurotraumatologii.  Na naszym spotkaniu nie zabraknie sesji plenarnych, posiedzeń i warsztatów poświęconych pielęgniarstwu (również operacyjnemu), psychologii i rehabilitacji w neurochirurgii, przez co na nasze spotkanie powinny czuć się zaproszone wszystkie osoby związane profesjonalnie lub choćby przez zamiłowanie z tą dziedziną medycyny. Bo nie tylko Podkarpacie, ale i neurochirurgia jest przestrzenią otwartą.

Historycznie Podkarpacie i Rzeszów przynależały do Galicji. Przez swoje położenie geograficzne i wpływy kulturowe region ten przez dziesięciolecia służył jako tygiel, w którym w jedną całość stapiały się idee i prądy myślowe wielu kultur i nacji, jak również temperamenty różnych osób je reprezentujących.  Do wielokulturowości Galicji, jako wschodnio-południowych rubieży dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej odwołuje się zaproszenie do współtworzenia 46. Zjazdu przez partnerskie Południowo-Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Neurochirurgiczne (SeENS). Przez obecność licznego grona kolegów z południowej części obszaru szeroko rozumianego Trójmorza, nadchodzące spotkanie stworzy unikalną okazję do wymiany wielu pomysłów, nawiązaniu jak najbardziej owocnych współpracy oraz stworzeniu lub utrzymaniu osobistych kontaktów służących jak najlepiej rozwojowi neurochirurgii w tej części Europy.  Rzeszów i Podkarpacie, dzięki swej bogatej historii z licznymi jej pamiątkami (włączając Zamek w Łańcucie) oraz dzięki urokom krajobrazu przedgórza wschodnich Karpat (ujętego choćby w ramy Parku Etnograficznego w Kolbuszowej) stanowi doskonałe środowisko nie tylko dla kiełkowania w naszych głowach nowych konceptów oraz owocnej dyskusji nad nimi, ale również dla chwil wytchnienia po intensywnych sesjach naukowych. Pozwólcie się Państwo oczarować tą różnorodnością przyrodniczą, kulturalną oraz historyczną naszego rejonu.

Komitet Organizacyjny i Naukowy wraz z firmą Unisono będzie zaszczycony, mogąc podjąć Państwa jako naszych gości w Rzeszowie – w sercu otwartego, pełnego nowych pomysłów Podkarpacia.

dr hab. n. med. Jacek Szczygielski, prof. UR
Więcej informacji oraz link do rejestracji na stronie: