Walne Zgromadzenie PTNCh. Rzeszów 21.09.2023

Informacja Zarządu Głównego  PTNCH Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów wysunął kandydaturę prof. Zenona Mariaka, wieloletniego Kierownika Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na honorowego członka PTNCH. Informacja ta, zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa (§ 10), musi być podana do wiadomości członków PTNCH na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem. Najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się 21.09.2023 r. o godzinie 16.15, podczas…