Polska Szkoła Neurochirurgii (2017, Opalenica)

Pliki do pobrania
Choroby kręgosłupa. Postępowanie zachowawcze - Mgr Beata Smolarek
Anatomia i podstawy biomechaniki kręgosłupa - Prof. Andrzej Maciejczak
Epidemiologia i klasyfikacja urazów rdzenia kręgowego - Prof. Marek Harat
Farmakologiczne metody leczenia bólu - Prof. Waldemar Koszewski
Koncepcja balansu strzałkowego kręgosłupa - Prof. Andrzej Maciejczak
Kręgozmyk - Prof. Andrzej Maciejczak
Kręgozmyk wysokiego stopnia - Prof. Andrzej Maciejczak
Leczenie złącza i odcinka szyjnego w zespołach reumatoidalnych - Prof. Andrzej Radek
Monitoring neurofizjologiczny w chorobach rdzenia - Prof. Dariusz Jaskólski
Neuromodulacyjne leczenie pooperacyjnego zespołu bólowego kręgosłupa - Prof. Marek Harat
Neuropatie uciskowe - Prof. Andrzej Harat
Patogeneza, klasyfikacja i diagnostyka kręgozmyków - Prof. Andrzej Maciejczak
Pierwotne nowotwory kostne kręgosłupa - Prof. Roman Jankowski
Podejmowanie decyzji i wskazania do leczenia dyskopatii lędźwiowej - Prof. Dariusz Jaskólski
Postepowanie w urazach i niestabilności złącza czaszkowo-szyjnego - Prof. Andrzej Maciejczak
Przerzuty nowotworowe do kręgosłupa - Prof. Roman Jankowski
Stabilizacja wewnętrzna i fuzja w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa - Dr Paweł Jarmużek
Techniki blokad miejscowych - Prof. Radosław Rola, Dr Witold Janusz
Techniki operacyjne bez usztywnienia w odcinku lędźwiowym - Prof. Marek Harat
Urazy kręgosłupa szyjnego u dzieci - Prof. Marek Mandera
Urazy pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego - Prof. Andrzej Radek
Urazy rdzenia kręgowego - Prof. Marek Harat
Urazy splotu ramiennego - Prof. Andrzej Radek
Wady rozwojowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego - Prof. Marek Mandera
Wczoraj i dziś w chirurgii kręgosłupa - Prof. Andrzej Radek
Wskazania do leczenia dyskopatii w trybie ostrym lub pilnym - Prof. Waldemar Koszewski
Neuropatie uciskowe - Prof. Andrzej Radek