Konferencja Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej

W dniach 5-7 czerwca 2014r.odbędzie się Konferencja Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej PTNCH przy współpracy z Uczelniami Technicznymi. Tematami głównymi są neuromodulacja w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego oraz informatyka dla medycyny.

Konferencja organizowana jest przez interdyscyplinarny zespół Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uczelni współpracujących. Szczegółowe dane umieszczone są na stronie internetowej: www.ptnchstereo.pl
W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszam neurochirurgów, neurologów, informatyków medycznych, fizyków medycznych oraz wszystkich zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku Stanisław J. Kwiek