Sekcja Neurochirurgii Podstawy Czaszki

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki PTNCh prowadzi działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Informacje dotyczące działań Sekcji i Towarzystwa znajdują się na stronie www.ptpcp.pl

Kontakt: ptcpc@vp.pl