Zarząd Towarzystwa

Skład  Zarządu Głównego PTNCh

Prezes:

Prof. dr hab.n.med. Marcin Roszkowski  

Wiceprezes:

Prof.dr hab.n.med. Piotr  Ładziński

Sekretarz:

Dr hab.n.med. Przemysław Kunert  

Skarbnik, Delegat EANS:

 Prof. dr hab.n.med. Marek Mandera

Redaktor  Naukowy, Przewodniczący
Sekcji Neuroonkologii, Delegat UEMS:

Dr hab.n.med. Radosław Rola

Redaktor  Strony  Internetowej:

Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń

Członkowie Zarządu: 

Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji
Nauki i Szkolenia - Prof. dr hab.n.med. Andrzej Marchel                          

Członek Zarządu, Delegat UEMS - Dr hab.n.med. Dariusz  Jaskólski

Członek Zarządu - Dr hab. n. med. Waldemar  Och

Członek Zarządu - Prof. dr hab. n. med. Piotr  Ładziński

Członek Zarządu - Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Członek Zarządu - Prof. dr hab. n. med. Marek Harat

Honorowy Prezes Towarzystwa, Specjalista Krajowy,
Delegat WFNS - Prof.dr hab.n.med. Tomasz Trojanowski

Honorowy Prezes Towarzystwa - Prof.dr hab.n.med Jerzy Bidziński      

Komisja  Rewizyjna: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab.n.med. Piotr  Bażowski

Sąd  Koleżeński:

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Historyk Towarzystwa
Dr hab.n.med. Jerzy Jurkiewicz


Prezes Towarzystwa poprzedniej kadencji    
Prof.dr hab.n.med. Henryk Majchrzak 


Honorowy Członek Towarzystwa    
Prof.dr hab.n.med Witold Mazurowski


Przewodniczący Sekcji: 

Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej
Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Zakrzewski

Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej
Dr hab.n.med. Paweł Kolasa                      

Przewodniczący Sekcji Neuroortopedii     
Prof.dr hab.n.med Heliodor Kasprzak

Przewodniczący Sekcji Neurotraumatologii    
Prof.dr hab.n.med Waldemar Koszewski

Przewodniczący Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej    
Dr hab.n.med. Stanisław Kwiek

Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego    
Mgr Renata Waliszewska

Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Podstawy Czaszki    
Dr  hab. n.med. Tomasz  Łysoń   
                         

Przewodniczący Oddziałów: 

Przewodniczący Oddziału Białostockiego
Dr  hab. n.med. Tomasz  Łysoń

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego    
Dr n.med. Bogdan Czapiga    
 
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego    
Dr hab.n.med. Krzysztof Stachura    

Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego    
Dr hab. n.med. Maciej Śniegocki

Przewodniczący Oddziału Lubelskiego    
Dr n.med. Witold Janusz

Przewodniczący Oddziału Lubuskiego    
Dr n.med. Paweł Jarmużek

Przewodniczący Oddziału Łódzkiego    
Dr hab.n.med. Emilia Nowosławska

Przewodniczący Oddziału Pomorskiego    
Dr n.med. Jacek Furtak

Przewodniczący Oddziału Śląskiego     
Dr hab. n.med. Adam Rudnik

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego    
Prof dr  hab.n.med. Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego    
Prof. dr hab.n.med. Roman Jankowski

Przewodniczący Oddziału Zachodnio-Pomorskiego    
Dr n.med. Dariusz Jeżewski

Delegaci UEMS:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski

Dr hab. n. med. Radosław Rola

Delegaci EANS:   
Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Delegaci do WFNS:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski