Kontakt

SEKRETARIAT PTNCH
Klinika Neurochirurgii WUM

Adres: ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 15 75 / 22 599 25 75
fax. 22 599 15 74
KONSULTANT KRAJOWY NEUROCHIRURGII
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK 4), 20-090 Lublin

tel. 081 724 41 76
fax. 081 724 45 28
PREZES
Prof.dr hab.n.med. Marcin Roszkowski

Kierownik Kliniki Neurochirurgii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

SEKRETARZ
Dr hab.n.med. Przemysław Kunert

Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Adres: ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa

SKARBNIK
Dr hab.n.med Marek Mandera

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej ŚlAM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki

Adres: ul. Medyków 16 40-752 Katowice

tel. 32 207 17 17
REDAKTOR NAUKOWY
Prof.dr hab.n.med. Radosław Rola

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4), 20-090 Lublin

tel. 81 724 41 74 / 76
REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ
Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń

Klinika Neurochirurgii i Zakład Neurologii Inwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok

tel. 85 74 68 221